RWD uPerform

RWD uPerform

RWD uPerform® είναι μια ολοκληρωμένη απόδοση υποστήριξη λύση
Βαθμολογία
 
Η ψήφος σας
Βαθμολογία
0.8
Τελευταία έκδοση:
4.32 (Δείτε όλους)
Προγραμματιστής:
RWD Technologies, Inc.
RWD uPerform® είναι μια ολοκληρωμένη απόδοση υποστήριξη λύση που θα επιτρέψει στο προσωπικό σας να συνεργατικά δημιουργήσετε, να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε την εφαρμογή προσομοιώσεις και διαδικαστικά έγγραφα.RWD uPerform™ Ξεπερνά το Competition.RWD uPerform™ Empowers Rapid Development και την Ανάπτυξη των eLearning Courses για End Users.
Οι πληροφορίες ενημερώθηκαν στις:

Επεκτάσεις